Provádíme výchozí i periodické revize elektroinstalací a elektrických zařízení do 1000 V.

Jedná se zejména o elektrorevize EPS, EZS, CCTV, elektrických spotřebičů, elektrického nářadí, ale i elektroinstalace rodinných domů, firem, obchodů, úřadů, škol, skladů, výrobních hal nebo třeba jen jedné elektro zásuvky na plynový kotel a podobně.

Závady zjištěné při provádění revize Vám odstraníme.

Naše společnost HSC disponuje vlastním softwarem pro evidenci revizí. Dle požadavku zákazníka provádíme následné sledování platnosti jednotlivých termínů revizí. V rámci této služby dle požadavku informujeme zákazníka o blížícím se termínu ukončení platnosti dané revize, popř. dle předem stanovených podmínek přímo zajistíme provedení revize, převzetí revizní zprávy, kontrolu správnosti revizní zprávy a vedení evidence revizních zpráv.

Revize elektrických systémů EPS, EZS, CCTV - ČSN 33 2000 –6 – 61, ČSN 33 1500, ČSN EN 54 –1…, ČSN 34 2710, ČSN EN 50130-4 odst.6 ve smyslu výrobce a dle vyhl.č. 246/2001 Sb., ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50 132 .. a souvisejícím předpisům

Pro všechny části systémů EPS, EZS, CCTV apod. je dle ČSN doporučená periodická kontrola (revize). Zabraňuje nefunkčnosti systémů v případech, kdy může být nezbytná jejich činnost (požár, narušení objektu, potřeba záznamu jako důkazu apod.).
V případě pojistné události mohou pojišťovny brát za funkční pouze systém s platnou revizí. Neprovedení revize může tedy vést ke snížení pojistného plnění či jiným problémům.

Revize elektrických zařízení - ČSN 33 1500

 • rodinné domy, firmy, obchody, úřady, školy, sklady, výrobní haly apod.
 • části rozvodů, např. jedné zásuvky na plynový kotel apod.

Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání - ČSN 33 1600

Revize elektrických spotřebičů během jejich používání - ČSN 33 1610

 • elektrická zařízení informační a kancelářské techniky - počítače, tiskárny, kopírky, faxy apod.
 • elektrické spotřebiče pro domácnost - chladničky, kávovary, vysavače, sporáky, mikrovlnné trouby apod.
 • přístroje spotřební elektroniky - radiopřijímače, magnetofony, audio systémy, televizní přijímače apod.

Proč je nutné si nechat provést revizi elektro?

 • Abyste se dozvěděli o stavu vámi provozovaného elektrického zařízení.
 • Abyste předcházeli možnému úrazu elektrickým proudem.
 • Abyste snížili riziko nebezpeční požárů.
 • Aby nedošlo k úplnému kolapsu systému vlivem úplného vybití vadných (znehodnocených) záložních akumulátorů v případě výpadku sítě. (může dojít k poškození systému vytékajícím elektrolytem)
 • Protože tyto revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády, vyhlášky a ČSN.
 • Protože vám v případě požáru, úrazu el. proudem pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí
 • Protože Vám může kontrolní orgán (Inspektorát práce) udělit finanční pokuty až do výše 2.000.000,- Kč, dle zákona č.: 251/2005 Sb

Jak revize provádíme?

Revize provádí výhradně vyškolení a vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří využívají moderních postupů na základě platných norem, osvědčení a certifikací. Požadavky norem jsou přitom uplatňovány v rozsahu, jež je nutný pro ověření všech vlastností elektrického zařízení ovlivňující jeho správnou funkci. Při provádění revizí uplatňujeme technické normy, které se na daná zařízení vztahují. Pro měření a zkoušky, prováděné v rámci revizí, využíváme moderního technického zázemí, jež pravidelně prochází ověřením akreditovanou kalibrační laboratoří.

Zpráva o revizi elektrického zařízení

O výsledcích provedené revize vystavujeme „Zprávu o revizi elektrického zařízení“, která mimo výsledků měření a zkoušek obsahuje také další důležité informace o zjištěném stavu, hodnocení celkového stavu elektrického zařízení a poučení o termínu příští pravidelné revize.

Ceník služeb

Ceny za revizní služby jsou smluvní - dle obsahu zakázky a rozsahu práce. Kalkulaci ceny Vám obratem a zdarma zašleme na email (fax) nebo sdělíme telefonicky.