Oddělení projekce zpracovává návrhy jednotlivých systémů, vede a archivuje dokumentaci realizovaných zakázek, jak v "papírové" tak i v elektronické verzi. Projektant konzultuje a nabízí investorovi optimální řešení realizace zakázky s ohledem na nejnověší techologie, platné normy pro jednotlivá zařízení a cenovou výhodnost pro daný objekt.
Zařízení jsou dimenzována s dostatečnou kapacitou pro případné budoucí rozšíření systému.

Samozřejmností je účast projektanta na školeních, seminářích a získání certifikací pro navrhování jednotlivých systémů viz. certifikace (EZS, EPS,CCTV, EKV, DS) včetně vhodných kabelových rozvodů (hlavně u sytému EPS).

Všechny návrhy projektů jsou odsouhlasovány odpovědným projektantem.