ir ptz dome kamera

kamera samsung

  1. kamery - Samsung, HikVision, Bosch, Vangold
  2. záznamová zařízení pro - a) analogové kamery AHD, TVI, b) IP kamery, c) - hybridní, d) SD-HDI
  3. monitorovací zařízení - DVR, NVR, PC video server, klient

Uzavřený televizní okruh (CCTV) se v bezpečnostních aplikacích velice často používá jako vhodné doplnění systému EZS a perimetru. Systém CCTV umožňuje efektivním způsobem monitorovat střežený prostor a kontrolovat tak i velmi rozsáhlé střežené oblasti v reálném čase. Dnes je již obvyklý přenos obrazu datovými linkami či pomocí internetu.

Systémy umožňují obraz ze střeženého prostoru zaznamenávat na digitální datové médium a záznam používat k následnému vyhodnocování poplachových situací, ke zpětnému dohledávání dříve zaznamenaných informací apod.

Kamerové systémy zároveň nemusí plnit primárně bezpečnostní funkci, lze systém použit i ke kontrole výrobních procesů, dodržování pracovních postupů nebo k zjišťování chyb a následnému zlepšování zaměstnanců. Jednotlivé kamerové systémy jsou velice variabilní, naše společnost je schopna připravit aplikaci přesně dle požadavků a specifik zákazníka.

Poskytované služby

  • Poradenství a příprava dokumentů dle požadavků legislativy pro registraci systému na ÚOOÚ
  • Návrh řešení CCTV (již na základě obhlídky a půdorysu objektu)
  • Dodávka, montáž, oživení a konfiguraci systému CCTV
  • Provádění pravidelných kontrol a servisních činností
  • Zpracování realizačního projektu
  • Výchozí revizi