pristupove a dochazkove systemy

Paradox, Galaxy, VAR-NET

Docházkové a přístupové systémy (ACS) jsou jedním z významných prvků elektronické ochrany objektu. Instalují se v místech, kde je potřeba řídit, regulovat nebo kontrolovat přístup osob - zaměstnanců, návštěv atd. do objektu nebo jeho části.

Systém kontroly přístupu se může instalovat buď jako integrální součást jiného technického bezpečnostního systému (např. EZS) nebo jako autonomní aplikaci. Výhodou integrace ACS s jinými systémy je zejména funkční provázanost systémů a jejich snadná obsluha v unifikovaném uživatelském prostředí.

Systém ACS se obvykle skládá z centrální řídící a vyhodnocovací jednotky, přístupových terminálů a identifikačních médií (např. karet). Typ identifikačního média je významný prvek celého systému, který do značné míry ovlivňuje funkci, cenu, spolehlivost, bezpečnost a životnost systému.

Poskytované služby

  • Dodávka, montáž, oživení a konfiguraci systému ACS
  • Provádění pravidelných kontrol a servisních činností
  • Zpracování realizačního projektu
  • Návrh řešení ACS
  • Výchozí revizi