Bezpečnostní studie řeší zejména posouzení stávajícího stavu ochrany, zhodnocení aktiv organizace a vyvození možných opatření a návrhů řešení bezpečnosti, při nichž se uplatňuje kombinace prvků technické, fyzické, režimové, personální a informační ochrany.